CIM AS (6/2013): Biurokratyczna polityka zagraniczna?

2096

Przedstawiamy listopadowy numer CIM Advanced Studies, w którym Tomasz Pawłuszko przybliża publikację poświęconą analizie polityki zagranicznej (S. Lobell, N. Ripsman, J.Taliaferro, Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy, Cambridge University Press 2009).

T. Pawłuszko, Biurokratyczna polityka zagraniczna? – CIM Advanced Studies (6/2013)

Ze wstępu:

Analiza polityki zagranicznej (znana jako foreign policy analysis, FPA) jest „udzielnym księstwem” w badaniach stosunków międzynarodowych na świecie. Niemniej, literatura z zakresu FPA pozostaje w Polsce wciąż domeną wąskiej grupy specjalistów. Nie znaczy to oczywiście, że temat jest nieznany, tekstów na temat polityk zagranicznych i stosunków międzynarodowych w różnych częściach globu powstaje bardzo dużo. Wskazujemy tu raczej na fakt, iż niewielka ilość prac poświęconych strategiom i działaniom zewnętrznym państw posiada naukowe umocowanie w europejskim dyskursie teoretycznym.