Pierwszy numer „CIM Advanced Studies”

1858

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym numerem nowej serii publikacyjnej ‚CIM Advanced Studies’. w którym Tomasz Pawłuszko komentuje artykuł E. Ringmara „Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order”.

 

CIM Advanced Studies (CIM AS) to program Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, którego głównym celem jest przybliżenie naszym czytelnikom najnowszych artykułów naukowych ukazujących się za granicą.

Teksty publikowane w ramach CIM AS w formie krótkich, kilkustronicowych „krytycznych recenzji”, mają na celu zapoznanie polskiego czytelnika z najnowszymi artykułami naukowymi oraz różnego rodzaju raportami publikowanymi za granicą. Uczestnicy projektu pragną wypełnić, przynajmniej częściowo, istniejącą od lat lukę w zakresie refleksji nad najnowszymi trendami i wynikami badań prowadzonymi poza granicami Polski.

W pierwszym numerze Tomasz Pawłuszko komentuje artykuł E. Ringmara „Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order”, który ukazał się na łamach International Organization w 2012 roku.

„W niemal każdym podręczniku, monografii czy analizie poświęconej stosunkom międzynarodowym (SM) pojawia się pojęcie tzw. systemu międzynarodowego. Co więcej, wielu badaczy uważa je wręcz za rdzeń dobrej teorii SM, a więc i warunek rzetelnej analizy (Buzan, Little, 2011, s.16-25). Niemniej często pozostaje ono niezdefiniowane lub definiowane jest na kilka sprzecznych ze sobą sposobów. W niniejszym szkicu zwrócimy uwagę na niektóre niuanse, wynikające z nieprecyzyjnego stosowania „systemu  międzynarodowego”. Okazją jest niedawna i niekomentowana  jeszcze w Polsce praca Erika Ringmara, prof. Uniwersytetu Jiaotong w Szanghaju, Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order.”

(fragment wstępu)

 Więcej informacji na temat programu