Blog CIM: zmiana władzy na Ukrainie

1388

Na blogu Centrum Inicjatyw Międzynarodowych ukazały się ostatnio dwa artykuły poruszające problematykę Ukraińską, związaną z planami zmian w rządzie.

Mateusz Kubiak w swoim artykule Ukraina – gra na czas naszkicował nam obraz sytuacji na scenie politycznej i możliwy kształt odnowionego rządu. Wyjaśnił też procesy, które doprowadziły do potrzeby zmiany.

Marek Russjan w artykule Ukraina – trudna droga reform, skupił się natomiast na kwestii reform, które potrzebne są do przeprowadzenia na Ukrainie, podkreślił też dotychczasowe sukcesy rządu Jacyniuka i znaczne zaangażowanie społeczeństwa w proces przemian.

Zachęcamy do zapoznania się z obydwoma tekstami i do regularnego śledzenia naszego bloga.