Barbara Marcinkowska

B.Marcinkowska

Barbara Marcinkowska
Ekspert CIM ds. europejskich i Francji

Redaktor Naczelna Bloga CIM
Członek Redakcji Biuletynu Analiz
Koordynator Weimar Youth Forum 2012
Członek Komisji Rewizyjnej


Barbara.Marcinkowskacentruminicjatyw.org
tel. +48 503 413 286
+32 486 733 272

O ekspercie

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2010) i College of Europe (Department of European Political and Administrative Studies) w Brugii (2013). W 2009 roku stypendystka programu Erasmus w Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu. Odbyła praktyki w Ambasadzie RP we Francji (2009) i Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2013). Przez wiele lat związana była z Międzynarodowym Przeglądem Politycznym i z Instytutem Sobieskiego. Ostatnio pracowała w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, gdzie zajmowała się promocją funduszy europejskich. W latach 2012-2014 pełniła funkcję prezesa Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

 • Polityka zagraniczna i wewnętrzna Francji
 • Unia Europejska (zwłaszcza polityki zewnętrzne)
 • Polityka regionalna i spójności UE
 • Prawo międzynarodowe i dyplomacja (zwłaszcza prawo dyplomatyczne, historia dyplomacji i protokół dyplomatyczny)
 • Państwa należące do Frankofonii

Analizy CIM

 • B. Marcinkowska, Stan wyjątkowy we Francji: podstawy prawne i szanse na kontynuację, CIM Briefing Papers (no 1/ maj 2016)
 • B. Marcinkowska, Should the EU Build a More Consolidated Defence Industry in Order to Face Security Challenges More Effectively? Biuletyn Analiz CIM nr 5/2015
 • B. Marcinkowska, Is the European Neighbourhood Policy a Way to Prepare Countries to the Full Integration with the EU or a Way to Replace the Integration by Something Smoother? The Case of Ukraine, Biuletyn Analiz CIM nr 3/2014
 • B. Marcinkowska, Biała Księga Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego 2013 zapowiedzią zmian w strategii bezpieczeństwa Francji?, Biuletyn Analiz CIM nr 2/2013
 • B. Marcinkowska, Praktyka państw Ameryki Łacińskiej a Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku, Analizy CIM no. 6/2011

Inne publikacje

 • B. Marcinkowska, Dylematy francuskiej polityki bezpieczeństwa: pełna suwerenność, zaangażowanie w NATO czy rozbudowa obronności europejskiej? w:  Partnerstwo transatlantyckie w XXI wieku. Stanowiska głównych aktorów (reds. Ł. Smalec, B. Marcinkowska, T. Pasierbiak), WDiNP, Warszawa 2016
 • B. Marcinkowska, The Institutional Framework of the EU’s Engagement in Its Southern Neighbourhood, w: Polish Journal of Political Science (PJPS Vol.2 Issue 2(2014)), Warszawa 2014
 • B. Marcinkowska, Q. Genard, Unia Europejska wobec ambicji nuklearnych Iranu. Wspólna strategia czy różnorodność opinii? , w: Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu (red. A Malantowicz, Ł. Smalec, Warszawa 2014)- publikacja dostępna na stronie CIM
 • B. Marcinkowska, A. Radziwoń, The Weimar Youth Forum – International Cooperation beyond the High-level Politics (Opening Adress), w: European security: challenges for the European Union (red. Ł. Smalec)
 • B. Marcinkowska, M. Makowska, European Security nowadays – the main attributes,challenges and threats. The report from the Weimar Youth Forum 2012,  w: European security: challenges for the European Union (red. Ł. Smalec) – publikacja dostępna na stronie CIM