Barbara Marcinkowska

B.Marcinkowska

Barbara Marcinkowska
Ekspert CIM ds. europejskich i Francji

Redaktor Naczelna Bloga CIM
Członek Redakcji Biuletynu Analiz
Koordynator Weimar Youth Forum 2012


Barbara.Marcinkowskacentruminicjatyw.org
tel. +48 503 413 286
+32 486 733 272

O ekspercie

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2010) i College of Europe (Department of European Political and Administrative Studies) w Brugii (2013). W 2009 roku stypendystka programu Erasmus w Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu. Odbyła praktyki w Ambasadzie RP we Francji (2009) i Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2013). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Międzynarodowym Przeglądzie Politycznym, Instytucie Sobieskiego, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Parlamencie Europejskim. W latach 2012-2014 pełniła funkcję prezesa Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

 • Polityka zagraniczna i wewnętrzna Francji
 • Unia Europejska (zwłaszcza polityki zewnętrzne)
 • Polityka regionalna i spójności UE
 • Prawo międzynarodowe i dyplomacja (zwłaszcza prawo dyplomatyczne, historia dyplomacji i protokół dyplomatyczny)
 • Państwa należące do Frankofonii

Analizy CIM

 • B. Marcinkowska, Stan wyjątkowy we Francji: podstawy prawne i szanse na kontynuację, CIM Briefing Papers (no 1/ maj 2016)
 • B. Marcinkowska, Should the EU Build a More Consolidated Defence Industry in Order to Face Security Challenges More Effectively? Biuletyn Analiz CIM nr 5/2015
 • B. Marcinkowska, Is the European Neighbourhood Policy a Way to Prepare Countries to the Full Integration with the EU or a Way to Replace the Integration by Something Smoother? The Case of Ukraine, Biuletyn Analiz CIM nr 3/2014
 • B. Marcinkowska, Biała Księga Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego 2013 zapowiedzią zmian w strategii bezpieczeństwa Francji?, Biuletyn Analiz CIM nr 2/2013
 • B. Marcinkowska, Praktyka państw Ameryki Łacińskiej a Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku, Analizy CIM no. 6/2011

Inne publikacje

 • B. Marcinkowska, Dylematy francuskiej polityki bezpieczeństwa: pełna suwerenność, zaangażowanie w NATO czy rozbudowa obronności europejskiej? w:  Partnerstwo transatlantyckie w XXI wieku. Stanowiska głównych aktorów (reds. Ł. Smalec, B. Marcinkowska, T. Pasierbiak), WDiNP, Warszawa 2016
 • B. Marcinkowska, The Institutional Framework of the EU’s Engagement in Its Southern Neighbourhood, w: Polish Journal of Political Science (PJPS Vol.2 Issue 2(2014)), Warszawa 2014
 • B. Marcinkowska, Q. Genard, Unia Europejska wobec ambicji nuklearnych Iranu. Wspólna strategia czy różnorodność opinii? , w: Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu (red. A Malantowicz, Ł. Smalec, Warszawa 2014)- publikacja dostępna na stronie CIM
 • B. Marcinkowska, A. Radziwoń, The Weimar Youth Forum – International Cooperation beyond the High-level Politics (Opening Adress), w: European security: challenges for the European Union (red. Ł. Smalec)
 • B. Marcinkowska, M. Makowska, European Security nowadays – the main attributes,challenges and threats. The report from the Weimar Youth Forum 2012,  w: European security: challenges for the European Union (red. Ł. Smalec) – publikacja dostępna na stronie CIM

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?