Anita Sęk

A.Sek

Anita Sęk
Redaktor Bloga CIM
Członek Redakcji Biuletynu Analiz CIM


Anita.Sekcentruminicjatyw.org
tel. +48 504 858 639

O ekspercie

Absolwentka Kolegium Europejskiego w Brugii (stosunki międzynarodowe i dyplomacja UE) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (stosunki międzynarodowe). Stypendystka LLP ERASMUS na Uniwersytecie Wiedeńskim). Badacz stosunków zewnętrznych UE w think-tanku Trans European Policy Studies Association w Brukseli (2012-2013). Wcześniej stażystka m.in. w Komisji Europejskiej (Gabinet Štefana Füle, Komisarza ds. EPS i Rozszerzenia), Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Parlamencie Europejskim i Ambasadzie RP w Moskwie. Członkini honorowa Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

 • Działania zewnętrzne UE, w tym głównie: Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, a także Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie, stosunki z Rosją, rozszerzenie UE itp.
 • Stosunki międzynarodowe na obszarze post-sowieckim
 • Polityka zagraniczna RP
 • Dyplomacja multilateralna

Analizy CIM

Inne publikacje

Monografie i raporty:

Redakcja naukowa:

Artykuły naukowe:

 • A. Sęk, Quo vadis Europa? Through European Neighbourhood Policy to a Better World, in: Contest for Hegemony in Post-Cold War World
 • A. Sęk, Aktualne zagrożenia dla wartości związanych z wielokulturowością, w: Challenges for Multiculturalism in 21st century
 • A. Sęk, Civil Society during ‚coloured revolutions’: comparison of Ukraine and Georgia, in: Ukraine and Georgia in the Context of the Political, Economic and Security Transformations (Odessa, 2009);
 • A. Sęk, Youth Eastern Partnership Newsletter: “Karabagh Re-visited(2010);
 • A. Sęk, Eastern Politics of the EU (2010);
 • A. Sęk, How to Modernize Russia, Why to Modernize the EU? The EU – Russia Modernization Partnership (2010);
 • A. Sęk, Azerbaijan on the Way to Democratisation, (2009);