Biuletyn Analiz CIM

Wskazówki: Jak pisać tekst analityczny?

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez CIM wskazówkami, jak pisać dobre teksty analityczne.

2017


2017, no 10                          M. Kędzierski, dr A. Malantowicz, K. W. Olszowska, A. Pochylska, Ł. Robak, U. Skwarek

2017, no 9                          P. Esber, K. Jaromin, K, Mierzejewska, M. Kędzierski, U. Skwarek, N. Tomaszewska, Ł. Robak

2016


Biuletyn 8 okladka 2016, no 8                          M. Kędzierski, M. Ratajski, M. Pątkowski, D. Janus,
B. Tesławski, A. Wojciechowska, A. Nychyk, U. Skwarek

biuletyn 7okladka 2016, no 7                          K. Chyla, D. Dróżdż, M. Kubiak,
A. Siemaszko

2015


biuletyn-6 2015, no 6                          L. Blinova, A. Baihuzhakava, A.H. Kazimierczuk,
A. Kielek, J. Rynk, U. Skwarek

2015, no 5                          P. Berus, Ł. Kaliciak, W. Lieder,
B. Marcinkowska, A. Sęk

2014


biuletyn4 2014, no 4                          A. Brona, A. Głodek, M. Makowska,
A. Mazurkiewicz, O. Pietrewicz, A. Siemaszko,
S. Sienkiewicz, K. Wasilewski

biuletyn3 2014, no 3                          A. Głodek, O. Jastrzębska, M. Kaniewska,
D. Klimowicz, K. Libront,
B. Marcinkowska, A. Siemaszko

2013


2013, no 2                          Q. Genard, D. Gwóźdź, B. Marcinkowska, A. Mazurkiewicz, R. Ruiz Calleja, P. Skueli,
M. Stępka, B. Tesławski

biuletyn1 2013, no 1                          G. Gogowski, K. Kowalczewska, M. Makowska, J. Nalaskowski, B. Sobik, A. Teperek, O. Tkachuk

ISSN 2300-7192

Do końca 2012 r. na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Międzynarodowych pod nazwą „Analizy CIM” ukazywały się teksty naukowe i analityczne naszych ekspertów, które omawiały różne zagadnienia związane z szeroko pojętymi stosunkami międzynarodowymi.

Ze względu na znaczące zainteresowanie tego rodzaju opracowaniami postanowiliśmy przyjąć nową, bardziej odpowiadającą naszym czytelnikom formułę – stworzyliśmy kwartalnik w formie biuletynu zawierający relatywnie krótkie teksty naukowe, poruszające istotne kwestie natury międzynarodowej.

Podstawowe różnice pomiędzy „starymi” a „nowymi” Analizami CIM, oprócz zmiany formy na biuletyn, to:

  • przyznanie możliwości nadsyłania tekstów do Analiz również autorom spoza Stowarzyszenia;
  • nadanie numeru ISSN nowemu kwartalnikowi;
  • ustalenie jednolitego standardu publikowanych tekstów;
  • zastosowanie kilkustopniowej procedury edytorskiej nadsyłanych tekstów (peer-review przez ekspertów CIM oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych).

Naszą ambicją jest, aby Biuletyn Analiz CIM stał się jedną z wizytówek Stowarzyszenia i rozpoznawalnym w Internecie kwartalnikiem poświęconym sprawom międzynarodowym.

Kontakt: analizy@centruminicjatyw.org

Zapoznaj się ze standardami redakcyjnymi.

Analizy CIM

2012

2012, no 20 Artur MALANTOWICZ Stosunki jordańsko-amerykańskie. Prawdziwy sojusz czy przejaw neokolonializmu?
2012, no 19 Anita SĘK Fragile Leadership? Evaluating the coherence of the European Union in global governance of the Genetically Modified Organisms
2012, no 18 Anita SĘK EU-Ukraine DCFTA Negotiations. It is more than the Economics!
2012, no 17 Anita SĘK Global actor ‘in statu nascendi’? Impact of European External Action Service on Diplomatic Actorness of the European Union
2012, no 16 Paweł BIEŃKOWSKI The EU and China as partners in security – the case of transnational threats
2012, no 15 Anita SĘK European Union Structural Foreign Policy Towards China Developing European Studies Centres
2012, no 14 Michał TEOFILSKI Stosunki Chin z państwami bałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia)

2011

2011, no 13 Łukasz SMALEC Konflikty zbrojne. Źródła, przyczyny, cele, preteksty.
2011, no 12 Filip DELEŻYŃSKI Evaluation of the Progress in Combating the Global Poverty
2011, no 11 Aleksandra JONAK Między Unią Europejską a Rosją – przyszłość wschodniego sąsiedztwa Polski
2011, no 10 Paweł BIEŃKOWSKI Progress in military modernisation and China’s rising ambitions
2011, no 9 Artur MALANTOWICZ The ability of the United Nations to maintain peace and security in the Middle East during the Cold War
2011, no 8 Nicolas LEVI Nowa Korea Północna i nowe elity polityczne?
2011, no 7 Aleksandra JONAK Z badań sowietologicznych Włodzimierza Bączkowskiego
2011, no 6 Rafał WIŚNIEWSKI MMRCA- the most „strategic” arms competition in Asia? 
2011, no 5 Paweł BIEŃKOWSKI People’s Liberation Army and political power in China: Civilian-Military Relations with „Chinese Characteristics”
2011, no 4 Artur MALANTOWICZ WANTED – China’s search for Middle Eastern oil
2011, no 3 Anita SĘK Gruzja – kolebka konfliktów
2011, no 2 Barbara MARCINKOWSKA Praktyka państw Ameryki Łacińskiej a Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku
2011, no 1 Rafał BILL Analiza Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych