Analizy CIM – call for papers!

2390

Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (CIM) otwiera nabór artykułów naukowych do czwartego numeru kwartalnika Stowarzyszenia „Biuletyn Analizy CIM”. Zapraszamy studentów II i III stopnia, absolwentów kierunków społecznych (szczególnie stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, europeistyki i pokrewnych) oraz młodych naukowców do przesyłania abstraktów proponowanych artykułów na adres analizy@centruminicjatyw.org do 12 lipca 2014 r.

Tematyka Biuletynu dotyczy szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, jak również spraw wewnętrznych państw innych niż Polska. Relacje między państwami, bezpieczeństwo międzynarodowe, dyplomacja, wybory parlamentarne i prezydenckie, organizacje międzynarodowe oraz gospodarka – to tylko przykłady obszarów Państwa tekstów, którymi jesteśmy zainteresowani.

Standardy oraz wskazówki redakcyjne znajdują się na stronie CIM.


Abstrakty oraz same teksty mogą być przesyłane zarówno w języku polskim jak i angielskim. Jedne i drugie powinny być zapisane w formacie doc/docx wg wzoru:

Abstrakty – Abstrakt_Imię_Nazwisko_tytuł artykułu

Teksty – Imię_Nazwisko_tytuł artykułu

W ten sam sposób prosimy tytułować maile zawierające abstrakty lub teksty.


Planowany termin wydania czwartego numeru „Biuletynu Analiz CIM” to wrzesień 2014 r.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres analizy@centruminicjatyw.org lub bezpośrednio do redaktora naczelnego „Biuletynu Analiz CIM”, Kamila Mazurka – kamil.mazurek@centruminicjatyw.org

 

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.