Analizy CIM – Call for papers!

3972

Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (CIM) otwiera nabór artykułów naukowych do szóstego numeru kwartalnika Stowarzyszenia „Biuletyn Analizy CIM”. Zapraszamy studentów II i III stopnia, absolwentów kierunków społecznych (szczególnie stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, europeistyki i pokrewnych) oraz młodych naukowców do przesyłania abstraktów proponowanych artykułów na adres analizy@centruminicjatyw.org do 22 sierpnia 2015 r.

Tematyka Biuletynu dotyczy szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, jak również spraw wewnętrznych państw innych niż Polska. Relacje między państwami, bezpieczeństwo międzynarodowe, dyplomacja, wybory parlamentarne i prezydenckie, organizacje międzynarodowe oraz gospodarka – to tylko przykłady obszarów Państwa tekstów, którymi jesteśmy zainteresowani.

Standardy oraz wskazówki redakcyjne znajdują się na stronie CIM.

Abstrakty oraz same teksty mogą być przesyłane zarówno w języku polskim jak i angielskim. Jedne i drugie powinny być zapisane w formacie doc/docx wg wzoru:

  • Abstrakty – Abstrakt_Imię_Nazwisko_tytuł artykułu
  • Teksty – Imię_Nazwisko_tytuł artykułu

W ten sam sposób prosimy tytułować maile zawierające abstrakty lub teksty.

Planowany termin wydania szóstego numeru „Biuletynu Analiz CIM” to październik 2015 r.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres analizy@centruminicjatyw.org lub bezpośrednio do redaktora naczelnego „Biuletynu Analiz CIM”, Marty Makowskiej – marta.makowska@centruminicjatyw.org