ANALIZY CIM – CALL FOR PAPERS!

2181

Biuletyn 8 okladkaCentrum Inicjatyw Międzynarodowych (CIM) otwiera nabór artykułów naukowych do dziewiątego numeru kwartalnika Stowarzyszenia „Biuletyn Analizy CIM”. Zapraszamy młodych naukowców, absolwentów kierunków społecznych oraz studentów II i III stopnia, do przesyłania zgłoszeń na adres: analizy@centruminicjatyw.org do 7 listopada br.

Tematyka Biuletynu dotyczy szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, jak również spraw wewnętrznych państw innych niż Polska. Relacje między państwami, bezpieczeństwo międzynarodowe, dyplomacja, wybory parlamentarne i prezydenckie, organizacje międzynarodowe oraz gospodarka – to tylko przykłady obszarów z Państwa tekstów, którymi jesteśmy zainteresowani.

Prawidłowo przesłane zgłoszenie powinno zawierać:

  • Abstrakt w języku polskim lub angielskim (od 800 do 1000 znaków) zawierający temat oraz podstawowe tezy planowanego artykułu
  • Krótki biogram autora (w tym samym języku co abstrakt)
  • 1 – 2 teksty lub odnośniki do tekstów autora dostępnych on-line (referat, analiza, esej) w języku polskim/angielskim, które zostały dotychczas opublikowane, a które poświęcone są tematyce zbliżonej do Biuletynu CIM (nie dotyczy osób, które publikowały już swoje teksty w Biuletynie).

Abstrakty oraz same teksty mogą być przesyłane zarówno w języku polskim jak i angielskim. Jedne i drugie powinny być zapisane w formacie doc/docx wg wzoru:

  • Abstrakty – Abstrakt_Imię_Nazwisko_tytuł artykułu
  • Teksty – Imię_Nazwisko_tytuł artykułu

Standardy redakcyjne oraz przydatne wskazówki na temat tego jak napisać dobry tekst znajdują się na stronie CIM.

Planowany termin wydania ósmego numeru „Biuletynu Analiz CIM” to grudzień 2016.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres analizy@centruminicjatyw.org

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ!