Analizy CIM: call for papers!

2486

Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (CIM) otwiera nabór artykułów naukowych do ósmego numeru kwartalnika Stowarzyszenia „Biuletyn Analiz CIM”. Zapraszamy młodych naukowców, absolwentów kierunków społecznych oraz studentów II i III stopnia, do przesyłania zgłoszeń do 20 maja br. na adres: analizy@centruminicjatyw.org

Tematyka Biuletynu dotyczy szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, jak również spraw wewnętrznych państw innych niż Polska. Relacje między państwami, bezpieczeństwo międzynarodowe, dyplomacja, wybory parlamentarne i prezydenckie, organizacje międzynarodowe oraz gospodarka – to tylko przykłady obszarów z Państwa tekstów, którymi jesteśmy zainteresowani.

Prawidłowo przesłane zgłoszenie powinno zawierać:

  • Abstrakt w języku polskim lub angielskim (od 800 do 1000 znaków) zawierający temat oraz podstawowe tezy planowanego artykułu
  • Krótki biogram autora (w tym samym języku co abstrakt)
  • 1 – 2 teksty lub odnośniki do tekstów autora dostępnych on-line (referat, analiza, esej) w języku polskim/angielskim, które zostały dotychczas opublikowane, a które poświęcone są tematyce zbliżonej do Biuletynu CIM (nie dotyczy osób, które publikowały już swoje teksty w Biuletynie).

Abstrakty oraz same teksty mogą być przesyłane zarówno w języku polskim jak i angielskim. Jedne i drugie powinny być zapisane w formacie doc/docx wg wzoru:

Abstrakty – Abstrakt_Imię_Nazwisko_tytuł artykułu

Teksty – Imię_Nazwisko_tytuł artykułu 


UWAGA: od tego numeru zmieniliśmy standardy redakcyjne. Obecnie obowiązującym stylem cytowania i bibliografii jest tzw. styl harwardzki.
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi standardami oraz ze wskazówkami odnośnie tego, jak napisać dobry tekst analityczny, 0pracowanymi przez nasz zespół redakcyjny.

Planowany termin wydania ósmego numeru „Biuletynu Analiz CIM” to sierpień 2016.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres analizy@centruminicjatyw.org lub bezpośrednio do redaktor naczelnej „Biuletynu Analiz CIM”, Marty Makowskiej – marta.makowska@centruminicjatyw.org 

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ!


To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret accordingly of it’s active component. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.