Analizy CIM – Call for papers!

3048

Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (CIM) otwiera nabór artykułów naukowych do siódmego numeru kwartalnika Stowarzyszenia „Biuletyn Analizy CIM”. Zapraszamy studentów II i III stopnia, absolwentów kierunków społecznych oraz młodych naukowców do przesyłania zgłoszeń na adres: analizy@centruminicjatyw.org do 22 grudnia 2015 r.

Tematyka Biuletynu dotyczy szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, jak również spraw wewnętrznych państw innych niż Polska. Relacje między państwami, bezpieczeństwo międzynarodowe, dyplomacja, wybory parlamentarne i prezydenckie, organizacje międzynarodowe oraz gospodarka – to tylko przykłady obszarów Państwa tekstów, którymi jesteśmy zainteresowani.

Prawidłowo przesłane zgłoszenie powinno zawierać:

  • Abstrakt w języku polskim lub angielskim (od 800 do 1000 znaków) zawierający temat oraz podstawowe tezy planowanego artykułu
  • Krótki biogram autora (w tym samym języku co abstrakt)
  • 1 – 2 teksty lub odnośniki do tekstów autora dostępnych on-line (referat, analiza, esej, artykuł) w języku polskim/angielskim, które zostały dotychczas opublikowane, a które poświęcone są tematyce zbliżonej do Biuletynu CIM.

Abstrakty oraz same teksty mogą być przesyłane zarówno w języku polskim jak i angielskim. Jedne i drugie powinny być zapisane w formacie doc/docx wg wzoru:

Abstrakty – Abstrakt_Imię_Nazwisko_tytuł artykułu

Teksty – Imię_Nazwisko_tytuł artykułu

W ten sam sposób prosimy tytułować maile zawierające abstrakty lub teksty.

Standardy oraz wskazówki redakcyjne znajdują się na stronie CIM.

Planowany termin wydania siódmego numeru „Biuletynu Analiz CIM” to luty 2016r.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres analizy@centruminicjatyw.org lub bezpośrednio do redaktor naczelnej „Biuletynu Analiz CIM”, Marty Makowskiej – marta.makowska@centruminicjatyw.org


To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.