Nowa Korea Północna i nowe elity polityczne?

LOGO BIULETYN CIM

NICOLAS LEVI

Analiza CIM no. 8/2011

Wrzesień 2011

Sytuacja w Korei Północnej diametralnie zmieniła się od ubiegłego roku. Chińskie i rosyjskie władze dzielą swoje wpływy na terenie Korei Północnej: każdy z tych krajów ma duży udział w polityce energetycznej Korei Północnej.

Rosjanie i Chińczycy budują centrale energetyczne na terenie KRLD. Rosja, Korea Północna i Korea Południową zamierzają uruchomić wspólny gazociąg. Chiny dążą do wydobywania surowców w Korei Północnej. Koreańska Armia Ludowa współpracuje z wojskami azjatyckimi i rosyjskimi. Korea Północna szuka inwestorów z zagranicy. Zachodnie banki inwestycyjne inwestują bez skrupułów w Korei Północnej. Czyżby to koniec północnokoreańskiej autarkii i despotycznego reżimu Kim Dzong Ila? Jest to kluczowe pytanie, ponieważ system polityczny Korei Północnej nie ma już nic wspólnego ze starzejącą się kimirsenowską ideologią zwaną Dżucze (samowystarczalność). Mimo wszystko, jedna rzecz wciąż istnieje w rzeczywistości północnokoreańskiej: jest to terror, broń używana przez władze tego kraju od ponad 30 lat. W tej analizie zostaną przedstawione i systematycznie opisane współczesne elity północnokoreańskie.

Mimo, że era Kim Dzong Ila dobiega końca, to terror w Korei Północnej wzmacnia się. Syn Kim Dzong Ila, Kim Dzong Un, stoi na czele specjalnych służb ds. kontroli obywatelskiej i granic. Jak może więc rozwinąć się sytuacja w Korei Północnej? Wydaje się, że w najbliższych lat dojdzie w Korei Północnej do konfrontacji pomiędzy poszczególnymi frakcjami Partii Pracy Korei Północnej i wojska tego kraju. Każda z tych organizacji ma swój program i wizje przyszłej Korei Północnej. Nie będzie to konflikt zbrojny. Nowymi twarzami przyszłej Korei Północnej będą prawdopodobnie następujące osoby: Kim Jong Gak (konserwatywny i wojskowy współpracownik Kim Dzong Ila o typowych azjatyckich rysach), Dzang Song Thaek (szwagier Kim Dzong Ila, który jest nie tylko strategiem Partii Pracy Korei… ale i wyśmienitym tancerzem) i Choe Ryong Hae (polityk i wojskowy Korei Północnej, który kiedyś był prezesem Federacji Taekwendo i Piłki Nożnej tego kraju). Te postacie rządzą w Korei Północnej i nie będą się dzielić z zagranicznym partnerem, i które zarazem nie dążą do upadku kraju. Dlatego system polityczny Korei Północnej może upaść, ale nie oznacza to, że KRLD zniknie ze światowej mapy politycznej.  Poniżej przedstawione zostaną elity polityczne i wojskowe Korei Północnej. Podział został oparty na ich poszczególnych generacjach. Politycy i wojskowi z pierwszej generacji są osobami w wieku zaawansowanym, starszymi od Kim Dzong Ila, a zatem bliższymi emerytury niż awansu politycznego. Druga generacja jest reprezentowana przez polityków i wojskowych w wieku Kim Dzong Ila. Osoby z trzeciej generacji są młodsze od Kim Dzong Ila i mają średnio po 50 lat.

 

Obecne przywództwo północnokoreańskie wywodzące się z organizacji partyjnych pierwszej generacji:

 

Obecne przywództwo północnokoreańskie wywodzące się z organizacji partyjnych drugiej generacji, które obecnie odgrywają ważną rolę:

Obecne i przyszłe przywództwo północnokoreańskie wywodzące się z organizacji partyjnych drugiej i trzeciej generacji:

Obecne przywództwo północnokoreańskie wywodzące się z organizacji wojskowych:

Obecne i przyszłe przywództwo północnokoreańskie wywodzące się z organizacji wojskowych  drugiej i trzeciej generacji:

Elity i kontrola obywatelska

Aby uniknąć załamania wewnętrznego Korei Północnej (tak jak to miało miejsce w Libii lub w Egipcie), społeczeństwo musi być pod stałą kontrolą władz. Klasowość jest jednym z elementów kontroli obywatelskiej. W systemie kimirsenowskim od czerwca 1970 roku  obowiązuje ścisły podział całego społeczeństwa północnokoreańskiego na klasy: trzy główne i aż 51 szczegółowych! Program ten był przygotowywany przez Partię Pracy Korei Północnej już od grudnia 1958 roku. Do pierwszej klasy należą ludzie uznani przez władzę za lojalnych i należących do aparatu państwowego. Stanowią oni około 25 procent społeczeństwa. Trzy procent tej klasy stanowi nomenklatura północnokoreańska. Do drugiej klasy należą ludzie o tzw. „niepewnej lojalności”, trzecia zaś klasa składa się z osób, które nie budzą zaufania władz… czyli 30% społeczeństwa. Klasa, do której przynależy człowiek, jest uzależniona przede wszystkim od lojalności wobec systemu politycznego.

Jeżeli reżim Kim Dzong Ila by upadł, mało realny wydaje się scenariusz, w którym szybko zostaną przeprowadzone reformy demokratyczne. Wynika to z tego, że elity z dawnego systemu będą wciąż na czele nowego państwa (tak jak w przypadku polskiej administracji). Inaczej mówiąc, stare elity będą i tak kierować losami nowej Korei Północnej. Już obecnie został uruchomiany program modernizacji Korei Północnej. Politycy, o których była mowa wyżej, zwracają się do zewnętrznego świata o pomoc w modernizacji przemysłu, wojska, instytucji naukowych i rolnictwa.

Czy wojskowa interwencja w Korei Północnej powinna mieć miejsce? Wydaje się że tak, ponieważ złoża mineralne w tym kraju są uważane za jedne z największych na świecie. Na co więc czekamy? Na upadek chińskiej władzy, która zakazuje interwencji w Korei Północnej, ponieważ Chiny nie chcą mieć u swego boku mas głodujących Koreańczyków z północy? Dlatego status quo zostanie utrzymany na Półwyspie Koreańskim i to w interesie elit północnokoreańskich.


Nicolas Levi współpracuje z Programem Azjatyckim CIM.

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.