Aleksandra Radziwoń

CIM_GLOB

Aleksandra Radziwoń
Koordynator Projektu Weimar Youth Forum 2012


Aleksandra.Radziwoncentruminicjatyw.org

Podstawowe informacje

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) oraz Wydziału Neofilologii UW (2012), studiowała również na Uniwersytecie Wiedeńskim (2008-09 i 2011). Odbyła praktyki w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz Instytucie Polskim w Wiedniu (2011). Przez wiele lat związana była z Centrum Młodych Dyplomatów UW (członek zarządu ds. międzynarodowych). Obecnie stypendystka programu Internationales Parlamentsstipendium IPS 2014 w niemieckim Bundestagu.

Zainteresowania badawcze

  • Dyplomacja publiczna i kulturalna
  • Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Europie
  • Unia Europejska (w szczególności współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego)
  • Protokół dyplomatyczny

Inne publikacje

  • A. Radziwoń, B. Marcinkowska, The Weimar Youth Forum – International Cooperation beyond the High-level Politics (Opening Adress), w: European security: challenges for the European Union (red. Ł. Smalec)