Agora XXI wieku: Państwo w kryzysie, kryzys w państwie?

2562

„Państwo w kryzysie, kryzys w państwie?” jest już piątą debatą organizowaną przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ i Centrum Inicjatyw Międzynarodowych w ramach długofalowego projektu Agora XXI wieku. Po sukcesie poprzednich czterech edycji, pomysłodawcy postanowili skoncentrować się na temacie obecnej sytuacji gospodarczej Polski wraz z jej implikacjami wobec strefy politycznej.

Głównym czynnikiem warunkującym temat oraz przebieg merytoryczny debaty były pojawiające się wciąż sprzeczne opinie co do kondycji gospodarki Polski oraz jej wpływu na kształt sceny politycznej. Z jednej strony występują bowiem opinie o najlepszym jej stanie od ponad 500 lat (głoszona m.in. przez dra Marcina Piątkowskiego), a z drugiej coraz bardziej popularne stają się hasła o zmarnowaniu „25 lat wolności” i ciągłym cofaniu się naszego kraju do poziomu państw trzeciego świata. Ponadto organizatorów do wyboru tematu „Państwo w kryzysie, kryzys w państwie?” zainspirował spadek aktywności społeczeństwa obywatelskiego, związany z powszechnym nierozumieniem procesów gospodarczych i politycznych oraz jeden z najniższych w Europie wskaźników zaufania wobec rządzących elit.

O stanie polskiego państwa i jego przyszłości dyskutować będą:

  • Marcin Chmielowski – absolwent politologii (Uniwersytet Jagielloński) i podyplomowych studiów z zakresu bankowości centralnej oraz polityki pieniężnej (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN). Doktorant z dziedziny nauk o polityce (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, współpracownik Instytutu Misesa, publicysta.
  • Hubert Mamok – student politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktywny członek Ruchu Młodych, młodzieżowej organizacji Twojego Ruchu.
  • Paweł Musiałek – absolwent politologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Zespołu Ekspertów i Rady Stowarzyszenia Klubu Jagiellońskiego, redaktor portalu Jagielloński24.pl, współpracownik Fundacji Dyplomacja i Polityka. Doktorant na UJ.
  • Jakub Przybylski – sekretarz stowarzyszenia Młodzi Demokraci Regionu Małopolskiego oraz członek Konwentu Krajowego MD. Student administracji UJ. Oprócz spraw miejskich i krajowych zainteresowany polityką zagraniczną, w szczególności w wymiarze polityki bezpieczeństwa (również w najbliższym otoczeniu, m.in. obserwator wyborów na Ukrainie w 2012 r.).
  • Moderatorem dyskusji będzie Rafał Bill z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Polub Agorę XXI wieku na FaceBooku

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active component. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.