Agora XXI wieku : Charakter współczesnego państwa – aktywny uczestnik czy niewidzialny wróg?

2349

Zapraszamy do zapoznania się z organizowanym przez Centrum Inicjatyw Międzynarodowych i Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ wydarzeniem pt. Agora XXI wieku: Charakter współczesnego państwa -aktywny uczestnik czy niewidzialny wróg?

Odwołując się starożytnego dziedzictwa, pomysłodawcy Agory XXI wieku organizują cykliczne debaty, podczas których poruszane są bieżące sprawy polityczne, społeczne i ekonomiczne. Szczególnie istotną rolę odgrywać będzie kształt każdego z wydarzeń – otwarte dla wszystkich panele dyskusyjne z udziałem moderatora, zaproszonych gości i audytorium.

Przedmiotem wydarzenia będzie charakter współczesnego państwa, głównie na przykładzie Polski. Organizatorzy postanowili zaprosić politologów z zainteresowaniami ekonomicznymi, aby podkreślić funkcję państwa w stosunku do gospodarki. Czy państwo powinno ograniczyć się do roli „nocnego stróża”, czy też powinno być podmiotem podejmującym większość decyzji, zastępując „samoregulujący się” wolny rynek. Na to pytanie spróbują odpowiedzieć goście, podając wszystkie argumenty uzasadniające swoje opinie. Przedsięwzięcie jest komplementarne wobec pierwszego projektu w ramach „Agory XXI wieku” pt. „Koniec neoliberazmu(owi) ekonomicznemu! Polityczne spory o obecnym kryzysie”. Zaproponowana tematyka uzupełni to wydarzenie i rozszerzy zakres prowadzonej debaty społecznej, obejmując takie kwestie jak pomoc publiczna, świadczenia socjalne, edukacja publiczna, publiczna oświata zdrowotna, rozwarstwienie społeczne, dystrybucja bogactwa, podatki, etc. Do wyboru takiego tematu przewodniego przyczynił się głównie przebieg ostatniej dyskusji, w której to rola państwa stała się najbardziej sporną kwestią.

Agora2