Wojciech Gil

W.Gil

Wojciech Gil
Koordynator projektu Agora XXI wieku


Wojciech.Gilcentruminicjatyw.org
tel. +48 502 338 519

Podstawowe informacje

Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Student stosunków międzynarodowych II stopnia (UJ). W latach 2013 – 2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Od 2013 Koordynator Sekcji Afrykańskiej KSSM UJ. Analityk Zespołu Ekspertów Klubu Jagiellońskiego, członek KJ od 2013. Publicysta portalu Jagielloński24.

Zainteresowania badawcze

 • Polityka międzynarodowa w Afryce Subsaharyjskiej i na Bliskim Wschodzie
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Polityka zagraniczna Polski

Inne publikacje

 • W. Gil, Afryka Subsaharyjska w polskiej polityce zagranicznej, w: ARENA. Sprawy międzynarodowe nr 13/2014 (Kraków, 2014)
 • W. Gil, B. Bieliszczuk, Realizacja polskiej racji stanu w Afryce, w: Dziennik Jagieloński24.pl (Kraków, 2014)
 • W. Gil,Polska dołącza do wyścigu o Afrykę, w: Dziennik Jagieloński24.pl (Kraków, 2014)
 • W. Gil, Haiti jako przykład państwa upadłego w zachodniej hemisferze, w: ARENA. Sprawy międzynarodowe nr 11/2013 (Kraków, 2013)
 • W. Gil, Afrykańczyków Ziemia Obiecana , w: Dziennik Jagieloński24.pl (Kraków, 2013)
 • W. Gil, Upadłe państwa są bazą dla terrorystów, w: Tygodnik Jagieloński24.pl (Kraków, 2013)
 • W. Gil, Nie tylko pieniądze. Aktywność Brazylii w Afryce, w: Jagieloński24.pl (Kraków, 2013)
 • W. Gil, Relacje saudyjsko – irańskie i ich wpływ na bezpieczeństwo regionalne oraz globalne, w: ARENA. Sprawy międzynarodowe nr 10/2012 (Kraków, 2012)
 • W. Gil, Sytuacja polityczno – społeczna Sudanu Południowego. Szanse i zagrożenia, w: ARENA. Sprawy międzynarodowe nr 8/2012 (Kraków 2012)