Wojciech Gil

W.Gil

Wojciech Gil
Koordynator projektu Agora XXI wieku


Wojciech.Gilcentruminicjatyw.org
tel. +48 502 338 519

Podstawowe informacje

Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Student stosunków międzynarodowych II stopnia (UJ). W latach 2013 – 2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Od 2013 Koordynator Sekcji Afrykańskiej KSSM UJ. Analityk Zespołu Ekspertów Klubu Jagiellońskiego, członek KJ od 2013. Publicysta portalu Jagielloński24.

Zainteresowania badawcze

 • Polityka międzynarodowa w Afryce Subsaharyjskiej i na Bliskim Wschodzie
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Polityka zagraniczna Polski

Inne publikacje

 • W. Gil, Afryka Subsaharyjska w polskiej polityce zagranicznej, w: ARENA. Sprawy międzynarodowe nr 13/2014 (Kraków, 2014)
 • W. Gil, B. Bieliszczuk, Realizacja polskiej racji stanu w Afryce, w: Dziennik Jagieloński24.pl (Kraków, 2014)
 • W. Gil,Polska dołącza do wyścigu o Afrykę, w: Dziennik Jagieloński24.pl (Kraków, 2014)
 • W. Gil, Haiti jako przykład państwa upadłego w zachodniej hemisferze, w: ARENA. Sprawy międzynarodowe nr 11/2013 (Kraków, 2013)
 • W. Gil, Afrykańczyków Ziemia Obiecana , w: Dziennik Jagieloński24.pl (Kraków, 2013)
 • W. Gil, Upadłe państwa są bazą dla terrorystów, w: Tygodnik Jagieloński24.pl (Kraków, 2013)
 • W. Gil, Nie tylko pieniądze. Aktywność Brazylii w Afryce, w: Jagieloński24.pl (Kraków, 2013)
 • W. Gil, Relacje saudyjsko – irańskie i ich wpływ na bezpieczeństwo regionalne oraz globalne, w: ARENA. Sprawy międzynarodowe nr 10/2012 (Kraków, 2012)
 • W. Gil, Sytuacja polityczno – społeczna Sudanu Południowego. Szanse i zagrożenia, w: ARENA. Sprawy międzynarodowe nr 8/2012 (Kraków 2012)

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.