Paulina Wojciechowska

P.Wojciechowska

Paulina Wojciechowska
Ekspert CIM ds. Azji Południowej


Paulina.Wojciechowskacentruminicjatyw.org

O ekspercie

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2010) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009 – dyplom socjologa). Skończyła również podyplomowe studium bankowości i uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca. Obecnie pracuje w sektorze bankowym.

Zainteresowania badawcze

    • Państwa azjatyckie, w szczególności: Indie, Nepal i Birma
    • Pomoc humanitarna, w szczególności uchodźcy
    • Sprawy społeczne
    • Komunikacja międzykulturowa