Marta Makowska

M.Makowska

Marta Makowska
Ekspert CIM ds. europejskich 

Redaktor Bloga CIM


Marta.Makowskacentruminicjatyw.org
tel. +48 608 393 562

O ekspercie

Ukończyła studia magisterskie na kierunku politologia w Instytutcie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (2010). Przez ponad trzy lata działaczka Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, zwłaszcza sekcji europejskiej. Stypendystka programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po Paris). Absolwentka studiów podyplomowych “Akademia Menedżerów III Sektora” z zakresu zarządzania NGO w Collegium Civitas w Warszawie. Obecnie doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Zainteresowania badawcze

  • Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
  • Problematyka tożsamości i legitymizacji w UE
  • Polityka zagraniczna Turcji
  • Francja

Analizy CIM

  • Marta Makowska, The EU Crisis: Food for Eurosceptic Thought? A Few Remarks on the 2014 European Parliament Elections, Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (Nr 4/2014)
  • Marta Makowska, Czy Parlament Europejski ma znaczenie? CIM Advanced Studies (Nr 8/2014)
  • Marta Makowska, Unia na straży demokracji?, CIM Advanced Studies (Nr 2/2013)
  • Marta Makowska, Deficyt europejskiej tożsamości kulturowej, Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (Nr 1/2013)

Inne publikacje