Łukasz Smalec

L.Smalec

dr Łukasz Smalec
Ekspert CIM ds. bezpieczeństwa międzynarodowego
i Stanów Zjednoczonych 

Członek Redakcji Biuletynu Analiz CIM


Łukasz.Smaleccentruminicjatyw.org
tel. +48 669 348 762

O ekspercie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2015). Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2013). W przeszłości członek redakcji Ogólnopolskiego Miesięcznika Stosunki Międzynarodowe. Odbywał staże w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2010) oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012). Słuchacz XXVI promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Zainteresowania badawcze

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz kultura strategiczna USA
 • Region „Globalnych Bałkan” (zwłaszcza Irak, Iran oraz Afganistan)
 • Rywalizacja/współpraca amerykańsko-chińska
 • Szeroko rozumiana problematyka północnokoreańska
 • NATO

Analizy CIM

Inne publikacje

Publikacje książkowe (monografie):

 • Ł. Smalec, Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny (ciągłość i zmiana), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2015 – w przygotowaniu)
 • Ł. Smalec, Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych. U źródeł, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2013)
 • Ł. Smalec, Dwie wojny z Irakiem. Źródła, przyczyny, preteksty, przygotowania, skutki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2012)

Redakcja naukowa:

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

 • Ł. Smalec, Rywalizacja oraz szansa na współpracę amerykańsko-chińską o surowce energetyczne na Bliskim Wschodzie, w: Energetyczny Smok. Polityka Bezpieczeństwa Energetycznego ChRL, Kamil Łukasz Mazurek Łukasz Zamęcki (red.), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2015 – w przygotowaniu)
 • Ł. Smalec, A New American Way of War? – Współczesne wojny Stanów Zjednoczonych, w: Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 30/2014 (Warszawa 2014)
 • Ł. Smalec, European Military Capabilities. History, Assessment, Practice and Perspectives, w: „Polish Journal of Political Science” Working Papers Volume 2 Issue 1 (Warszawa 2014)
 • Ł. Smalec, Stany Zjednoczone wobec programu nuklearnego Iranu w XXI w., w: Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu, A. Malantowicz, Ł. Smalec (red.), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2014)
 • Ł. Smalec,U źródeł dżucze, w: Półwysep Koreański- wyzwania i zagrożenia, J. Rowiński, O. Pietrewicz (red.), Adam Marszałek, (Toruń 2013)
 • Ł. Smalec, European Military Capabilities in Twenty First Century, w: Ł. Smalec (red.), European Security – Challenges for the European Union, Wydział Dziennikarstwa i Nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2013)
 • Ł. Smalec, G2 – dyskurs naukowy oraz publicystyczny czy globalne kondominium?, w:Paradoksy polityki tom 2, red. J. Ziółkowski, Dom Wydawniczy Elipsa, (Warszawa 2013)
 • Ł. Smalec, Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec Iraku 2001-11, w: Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001–2011, Ł. Smalec (red.) , Wydział, Wydział Dziennikarstwa i Nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2012)
 • Ł. Smalec,Polityka bezpieczeństwa USA wobec Iranu w latach 2001-11, w: Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001–2011, Ł. Smalec (red.), Wydział, Wydział Dziennikarstwa i Nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2012)
 • Ł. Smalec, Stosunki północnokoreańsko-chińskie w latach 1956-70 – zbliżenie, załamanie, odbudowa, w: Korea w oczach Polaków,  M. Burdelski, J. Włodawski, K. Zeidler (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, (Gdańsk 2012)
 • Ł. Smalec, Kultura strategiczna a paradygmat realistyczny. Krytyka, rywalizacja, perspektywy współpracy, w: e- Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Numer II, (Warszawa 2012)
 • Ł. Smalec, Odwrót z Afganistanu, Stosunki Międzynarodowe Nr 67-68, 2010
 • Ł. Smalec, Afganistan jak Wietnam?, Stosunki Międzynarodowe Nr 61, 2009
 • Ł. Smalec, A jednak Karzaj, Stosunki Międzynarodowe Nr 60, 2009

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.