Łukasz Smalec

L.Smalec

dr Łukasz Smalec
Ekspert CIM ds. bezpieczeństwa międzynarodowego
i Stanów Zjednoczonych 

Członek Redakcji Biuletynu Analiz CIM


Łukasz.Smaleccentruminicjatyw.org
tel. +48 669 348 762

O ekspercie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2015). Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2013). W przeszłości członek redakcji Ogólnopolskiego Miesięcznika Stosunki Międzynarodowe. Odbywał staże w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2010) oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012). Słuchacz XXVI promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Zainteresowania badawcze

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz kultura strategiczna USA
 • Region „Globalnych Bałkan” (zwłaszcza Irak, Iran oraz Afganistan)
 • Rywalizacja/współpraca amerykańsko-chińska
 • Szeroko rozumiana problematyka północnokoreańska
 • NATO

Analizy CIM

Inne publikacje

Publikacje książkowe (monografie):

 • Ł. Smalec, Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny (ciągłość i zmiana), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2015 – w przygotowaniu)
 • Ł. Smalec, Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych. U źródeł, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2013)
 • Ł. Smalec, Dwie wojny z Irakiem. Źródła, przyczyny, preteksty, przygotowania, skutki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2012)

Redakcja naukowa:

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

 • Ł. Smalec, Rywalizacja oraz szansa na współpracę amerykańsko-chińską o surowce energetyczne na Bliskim Wschodzie, w: Energetyczny Smok. Polityka Bezpieczeństwa Energetycznego ChRL, Kamil Łukasz Mazurek Łukasz Zamęcki (red.), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2015 – w przygotowaniu)
 • Ł. Smalec, A New American Way of War? – Współczesne wojny Stanów Zjednoczonych, w: Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 30/2014 (Warszawa 2014)
 • Ł. Smalec, European Military Capabilities. History, Assessment, Practice and Perspectives, w: „Polish Journal of Political Science” Working Papers Volume 2 Issue 1 (Warszawa 2014)
 • Ł. Smalec, Stany Zjednoczone wobec programu nuklearnego Iranu w XXI w., w: Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu, A. Malantowicz, Ł. Smalec (red.), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2014)
 • Ł. Smalec,U źródeł dżucze, w: Półwysep Koreański- wyzwania i zagrożenia, J. Rowiński, O. Pietrewicz (red.), Adam Marszałek, (Toruń 2013)
 • Ł. Smalec, European Military Capabilities in Twenty First Century, w: Ł. Smalec (red.), European Security – Challenges for the European Union, Wydział Dziennikarstwa i Nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2013)
 • Ł. Smalec, G2 – dyskurs naukowy oraz publicystyczny czy globalne kondominium?, w:Paradoksy polityki tom 2, red. J. Ziółkowski, Dom Wydawniczy Elipsa, (Warszawa 2013)
 • Ł. Smalec, Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec Iraku 2001-11, w: Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001–2011, Ł. Smalec (red.) , Wydział, Wydział Dziennikarstwa i Nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2012)
 • Ł. Smalec,Polityka bezpieczeństwa USA wobec Iranu w latach 2001-11, w: Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001–2011, Ł. Smalec (red.), Wydział, Wydział Dziennikarstwa i Nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2012)
 • Ł. Smalec, Stosunki północnokoreańsko-chińskie w latach 1956-70 – zbliżenie, załamanie, odbudowa, w: Korea w oczach Polaków,  M. Burdelski, J. Włodawski, K. Zeidler (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, (Gdańsk 2012)
 • Ł. Smalec, Kultura strategiczna a paradygmat realistyczny. Krytyka, rywalizacja, perspektywy współpracy, w: e- Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Numer II, (Warszawa 2012)
 • Ł. Smalec, Odwrót z Afganistanu, Stosunki Międzynarodowe Nr 67-68, 2010
 • Ł. Smalec, Afganistan jak Wietnam?, Stosunki Międzynarodowe Nr 61, 2009
 • Ł. Smalec, A jednak Karzaj, Stosunki Międzynarodowe Nr 60, 2009