Dominika Klimowicz

D.Klimowicz

Dominika Klimowicz
Ekspert CIM ds. Bliskiego Wschodu


Dominika.Klimowiczcentruminicjatyw.org

O ekspercie

Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2013) oraz Centrum Europejskiego UW (2013), studiowała także na Maastricht w Holandii (LLP Erasmus). Stypendystka programu Erasmus Mundus SALAM na Uniwersytecie Teherańskim (8 miesięcy). Odbywała staże m.in. w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a także wolontariaty w Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Fundacji HumanDoc. Biegle posługuje się językiem perskim (farsi).

Zainteresowania badawcze

  • Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nieproliferacji broni jądrowej;
  • Islamska Republika Iranu – polityka zagraniczna, ustrój, rola retoryki postkolonialnej oraz anty-zachodniej w propagandzie irańskiej;
  • Czynnik religijny oraz gospodarczy w polityce państw regionu;
  • Irańska kultura alternatywna.

Analizy CIM

Inne publikacje

  • D. Klimowicz, Irański kryzys nuklearny jako test dla unijnej polityki zagranicznej; w: „Studia Europejskie” nr 2/2014
  • D. Klimowicz, Rosja a irański problem nuklearny – sojusz z konieczności czy z wyboru?, w: Stabilizacja czy destabilizacja ? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu… (Warszawa 2014)
  • D. Klimowicz, Pekin – cichy arbiter? ChRL wobec irańskiego programu nuklearnego, w: Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu…(Warszawa 2014)