Dominika Klimowicz

D.Klimowicz

Dominika Klimowicz
Ekspert CIM ds. Bliskiego Wschodu


Dominika.Klimowiczcentruminicjatyw.org

O ekspercie

Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2013) oraz Centrum Europejskiego UW (2013), studiowała także na Maastricht w Holandii (LLP Erasmus). Stypendystka programu Erasmus Mundus SALAM na Uniwersytecie Teherańskim (8 miesięcy). Odbywała staże m.in. w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a także wolontariaty w Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Fundacji HumanDoc. Biegle posługuje się językiem perskim (farsi).

Zainteresowania badawcze

  • Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nieproliferacji broni jądrowej;
  • Islamska Republika Iranu – polityka zagraniczna, ustrój, rola retoryki postkolonialnej oraz anty-zachodniej w propagandzie irańskiej;
  • Czynnik religijny oraz gospodarczy w polityce państw regionu;
  • Irańska kultura alternatywna.

Analizy CIM

Inne publikacje

  • D. Klimowicz, Irański kryzys nuklearny jako test dla unijnej polityki zagranicznej; w: „Studia Europejskie” nr 2/2014
  • D. Klimowicz, Rosja a irański problem nuklearny – sojusz z konieczności czy z wyboru?, w: Stabilizacja czy destabilizacja ? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu… (Warszawa 2014)
  • D. Klimowicz, Pekin – cichy arbiter? ChRL wobec irańskiego programu nuklearnego, w: Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu…(Warszawa 2014)

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.