Artur Malantowicz

A.Malantowicz

dr Artur Malantowicz
Ekspert CIM ds. Bliskiego Wschodu

Redaktor Bloga CIM
Członek Redakcji Biuletynu Analiz CIM


Artur.Malantowiczcentruminicjatyw.org
tel. +32 472 08 78 39


O ekspercie

Dyrektor Operacyjny w Network on Humanitarian Action (Bruksela, Belgia). Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2016). Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (2011), studiował także na University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania, 2008-09) oraz na Uniwersytecie Jordańskim (Jordania, 2012-13). Odbywał staże m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2011), Delegacji UE w Ammanie (2013) oraz LSE IDEAS (2014). Kierownik i uczestnik wielu projektów naukowo-badawczych, m.in. „Polityka zagraniczna Państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA)”, „Rozwój lokalny na obszarach pustynnych – studium przypadku Oaz Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”, „Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu”, „Uwarunkowania procesu demokratyzacji na Bliskim Wschodzie – przypadek Jordanii”. Członek International Humanitarian Studies Association, European International Studies Association, British International Studies Association oraz British Society for Middle Eastern Studies.

Zainteresowania badawcze

  • Stosunki międzynarodowe oraz wybrane zagadnienia bezpieczeństwa regionalnego na Bliskim Wschodzie
    (konflikt izraelsko-arabski, proces pokojowy, problem uchodźctwa palestyńskiego)
  • Polityka zagraniczna państw arabskich
  • Jordania (historia, ustrój polityczny, polityka zagraniczna oraz proces demokratyzacji)
  • Polityka mocarstw wobec Bliskiego Wschodu

Analizy CIM

  • A. Malantowicz, Stosunki jordańsko-amerykańskie. Prawdziwy sojusz czy przejaw neokolonializmu?, Analiza CIM no. 20/2012
  • A. Malantowicz, The ability of the UN to maintain peace and security in the Middle East during the Cold War, Analiza CIM no. 9/2011
  • A. Malantowicz, WANTED – China’s search for Middle Eastern Oil, Analiza CIM no. 4/2011

Inne publikacje