Anna Biernacka-Rygiel

A.BiernackaRygiel

Anna Biernacka-Rygiel
Ekspert CIM ds. europejskich i Grecji


Anna.Biernacka-Rygielcentruminicjatyw.org
tel. +48 781 927 393

O ekspercie

Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Zainteresowania badawcze

  • Sektor turystyczny w krajach członkowskich UE oraz polityka turystyczna Unii Europejskiej
  • Sytuacja polityczno-gospodarcza w Grecji
  • Instytucje Unii Europejskiej
  • Polityka informacyjna Unii Europejskiej i systemy informatyczne stosowane w administracji publicznej
  • Prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe
  • Protokół dyplomatyczny; opieka konsularna w sytuacjach kryzysowych oraz w turystyce