9 numer Biuletynu Analiz CIM

978

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

biuletyn 9Oddajemy w Wasze ręce 9. numer kwartalnika Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. W najnowszym wydaniu Biuletynu tradycyjnie pojawia się wątek Rosji, i to aż w dwóch tekstach. Jeden dotyczy przeglądu 25-lecia stosunków rosyjsko-niemieckich, drugi zaś wpływu rosyjskiej polityki zagranicznej na region Europy Środkowo-Wschodniej. Pozostając w regionie, zachęcamy do zapoznania się krytyczną analizą roli Unii Europejskiej w rozwiązywaniu „zamrożonego konfliktu” w Transnistrii.

W Biuletynie nie mogło tym razem zabraknąć tematów pozaeuropejskich: autorzy przeanalizowali aktualną sytuację polityczną w Wenezuelii, spór o Kaszmir pomiędzy Pakistanem a Indiami, instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego w Afryce, a także politykę migracyjną Australii.

Jak zawsze, zachęcam do wnikliwej lektury Biuletynu Analiz. Mam nadzieję, że dzięki zachowaniu różnorodności tematycznej i językowej kwartalnika udaje nam się dołożyć „swoją cegiełkę” do wyjaśniania i interpretowania skomplikowanej rzeczywistości międzynarodowej, w której żyjemy.

Marta Makowska
Redaktor Naczelna 
Biuletyn Analiz CIM 

Pobierz Biuletyn Analiz CIM nr 9 (luty 2017)