8 numer Biuletynu Analiz CIM

2096

Biuletyn 8 okladkaDrogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer kwartalnika Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Tym razem równo połowa tekstów dotyczy sytuacji międzynarodowej Federacji Rosyjskiej. Analizie poddany został konflikt rosyjsko-ukraiński z perspektywy koncepcji euroazjatyzmu, a także międzynarodowa rywalizacja w rejonie Arktyki.

W numerze nie zabrakło analizy z dziedziny międzynarodowego prawa humanitarnego na przykładzie zestrzelenia rosyjskiego samolotu SU-24 nad Syrią przez tureckie siły powietrzne. Podjęty został także wątek nowej zimnej wojny pomiędzy Rosją a Zachodem w kontekście rosyjskiej propagandy.

Czytelnicy zainteresowani sprawami Niemiec znajdą w numerze analizę nakreślającą perspektywę wyników przyszłorocznych wyborów do Bundestagu. W 8. numerze Biuletynu nie zabrakło również wątków z Europy Południowej, zarówno tej zachodniej – gdzie trwa polityczny konflikt pomiędzy separatystycznym ruchem z Kraju Basków a władzami Królestwa Hiszpanii, jak również tej wschodniej – gdzie zaledwie 20 lat temu zakończyła się krwawa wojna w krajach byłej Jugosławii. W najnowszym wydaniu poruszamy także tematykę pozaeuropejską: analizie poddane zostały tegoroczne wybory prezydenckie na Filipinach i ich konsekwencje dla reszty
świata.

Zachęcam do wnikliwej lektury Biuletynu Analiz. Mam nadzieję, że dzięki zachowaniu różnorodności tematycznej kwartalnika udaje nam się dołożyć „swoją cegiełkę” do wyjaśniania i interpretowania skomplikowanej rzeczywistości międzynarodowej, w której żyjemy.

Marta Makowska
Redaktor Naczelna Biuletynu Analiz CIM

Pobierz Biuletyn Analiz CIM nr 8 (wrzesień 2016)