Wybory prezydenckie w Czechach – komentarz CIM

57

Na Blogu CIM ukaza?y si? dwa artyku?y autorstwa Maurycego Mietelskiego po?wi?cone wyborom prezydenckim w Republice Czeskiej.

Maurycy Mietelski,  Czeski wy?cig równych szans
Maurycy Mietelski, Zeman po raz drugi

Zach?camy do lektury.