Michał Kędzierski dla TVN 24 BiS o ustawie IPN

133

Micha? K?dzierski (CIM) i Karol Gac (Do Rzeczy) byli dzi? go??mi TVN 24 BiS, gdzie komentowali wp?yw nowelizacji stawy IPN na relacje Polski z Izraelem i na wizerunek Polski na ?wiecie.