Marta Makowska dla Polsat News 2 o wizycie Erdogana w Paryżu

208

Marta Makowska by?a w pi?tek (5 stycznia 2018 r.) go?ciem programu To By? Dzie? na ?wiecie (Polsat News 2) gdzie rozmawia?a o wizycie prezydenta Erdogana w Pary?u. Celem wizyty by?a poprawa relacji pomi?dzy Turcj? a pa?stwami europejskimi. Prezydenci rozmawiali o bezpiecze?stwie, terroryzmie oraz prawach cz?owieka.