Dominika Klimowicz dla RMF FM o protestach w Iranie

176

3 stycznia 2018 roku Dominika Klimowicz udzieli?a krótkiego wywiadu Faktom RMF FM, komentuj?c protesty i zamieszki anty-rz?dowe w Iranie.

Zach?camy do wys?uchania komentarza naszej ekspertki, dost?pnego na stronie radia oraz do zapoznania si? z artyku?em naszej ekspertki, opublikowanym na blogu CIM.