CIM uczestniczy w Szlachetnej Paczce

92

Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych ju? po raz kolejny wspar?o akcj? „Szlachetna Paczka”. Wszystkim darczy?com dzi?kujemy za wk?ad w nasz? paczk? i pomoc potrzebuj?cej rodzinie.