dr Artur Malantowicz z gościnnym wykładem dla NOHA

100

Dr Artur Malantowicz, Ekspert CIM ds. Bliskiego Wschodu poprowadzi? wczoraj (20 listopada 2017 r.) dzi? go?cinny warsztat dla NOHA Warsaw Uniwersytet Warszawski nt. analizy i zarz?dzania ryzykiem i bezpiecze?stwem w kontek?cie kryzysu uchod?czego w Jordanii.