Dr K. Libront i M. Kędzierski o wynikach wyborów do Bundestagu

271

Dr Karolina Libront i Micha? K?dzierski komentowali dzi? w mediach wyniki wyborów parlamentarnych w Niemczech.

Micha? K?dzierski wraz z dr. Kazimierzem Wóycickim byli go??mi audycji „Pierwsze ?niadanie w TOKu”, w kórej poruszali takie problemy, jak znaczenie dobrego wyniku wynik AfD dla Niemiec, znaczenie zwyci?stwa Merkel dla Polski i jej interesów, wp?yw Rosji na przebieg i wynik wyborów oraz reakcje w UE na wyniki wyborów.

Zach?camy do wys?uchania audycji.

Dr Karolina Libront udzieli?a dzi? wywiadu w audycji „Pierwsze s?ysz?” w Polskim Radiu – Czwórce – na temat wp?ywu mediów spo?eczno?ciowych na wybory. Dr Libront rozmawia?a o zagadnieniach takich jak wojna informacyjna, propaganda, metodologia bada? oraz znaczeniu nowoczesnych mediów w porównaniu z ich tradycyjnymi odpowiednikami.

Zach?camy do wys?uchania audycji.

Polecamy równie? artyku?y po?wi?cone wyborom w Niemczech,  autorstwa Micha?a K?dzierskiego,  które ukaza?y si? na naszym blogu:
Wybory do Bundestagu: scenariusze koalicyjne, czyli z kim b?dzie rz?dzi? Merkel?
Wybory do Bundestagu: Po raz czwarty Merkel?
Ostatnia szansa Martina Schulza
Wybory do Bundestagu: Merkel ju? nie jest bezalternatywna