M. Makowska: Jaka jest polityczna przyszłość Europy?

217

Marta makowska, ekspertka CIM ds. europejskich wzi??a wczoraj (18 czerwca) udzia? w debacie „Jaka jest polityczna przysz?o?? Europy?”, organizowanej przez Liberalnych Demokratów.

Pozosta?ymi uczestnikami debaty byli: Marcin Celi?ski publicysta Liberte!, przewodnicz?cy Forum Liberalnego oraz Piotr Nowak – publicysta strajk.eu, cz?onek OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Zach?camy do obejrzenia i wys?uchania debaty zarejestrowanej pod tym linkiem.