Dominika Klimowicz o wyborach prezydenckich w Iranie

117

Polecamy dwa komentarze Dominiki Klimowicz, naszej specjalistki ds. Iranu, odno?nie do wyborów prezydenckich w Iranie.

W Iranie trwa w?a?nie pierwsza tura wyborów prezydenckich. Czy Rouhaniego zast?pi konserwatywny Ebrahim Raisi? Walka toczy si? nie tylko o reelekcj?, ale i o szans? na zast?pienie w niedalekiej przysz?o?ci ajatollaha Chameneiego na najwa?niejszym stanowisku w pa?stwie.

D. Klimowicz, Iran: czarno-bia?e wybory prezydenckie

To Hassan Rouhani, uto?samiany z nadziej? i zmian?, przekona? wi?cej wyborców w czasie pi?tkowych wyborów prezydenckich w Iranie. Czy silny mandat Rouhaniego pozwoli mu na przeprowadzenie obiecywanych reform? Co czeka Iran w najbli?szych dniach i latach?

D. Klimowicz, Zwyci?stwo Hassana Rouhaniego w wyborach prezydenckich w Iranie