#EU60 na Blogu CIM

228

Obchodzimy w tym roku 60-lecie podpisania Traktatów Rzymskich, które s? podstaw? funkcjonowania dzisiejszej Unii Europejskiej. Z tej okazji nasi autorzy przygotowali seri? artyku?ów #EU60, w której bior? na warsztat wyzwania, jakie stoj? przed UE w XXI wieku.

Zach?camy do lektury!
W. Pawlus, #EU60: Czas zreformowa? narracj? antyterrorystyczn? UE?
G. Gogowski, #EU60: Europa wielu militarnych pr?dko?ci?
M. Makowska, #EU60: Czy UE nie chce ju? wi?cej migrantów?
K. Czupa, #EU60 : Brexit – Apokalipsa nie nadesz?a
M. K?dzierski, #EU60: Hegemonia Niemiec czy koalicyjne „przywództwo ze ?rodka”?