Blog CIM: M. Kędzierski o szansach Schulza na fotel kanclerza

546

Polecamy najnowszy artyku? Micha?a K?dzierskiego opublikowany na naszym blogu. Autor przytacza w nim reakcje cz?onków i zwolenników partii SDP na zmian? na stanowisku przewodnicz?cego, która mia?a miejsce w tym tygodniu. Czy Martin Schulz da rad? poci?gn?? os?abion? SDP do zwyci?stwa we wrze?niowych wyborach parlamentarnych? Czy zast?pi Angel? Merkel na stanowisku kanclerza Niemiec? Zach?camy do lektury!

M. K?dzierski, Martin Schulz rywalem Angeli Merkel we wrze?niowych wyborach do Bundestagu, Blog CIM 28.01.2017 r.