Anna Biernacka-Rygiel dla Polskiego Radia o sytuacji w Grecji

569

Anna Biernacka-Rygiel, Ekspertka CIM ds. Grecji go?ci?a ostatnio na antenie Polskiego Radia, gdzie rozmawia?a o aktualnej sytuacji w Grecji.

7 stycznia 2017 r., razem z Loukasem Notopoulosem, greckim finansist? mieszkaj?cym w Polsce, rozmawiali na antenie Polskiego Radia 24 o sytuacji w Grecji, zastanawiaj?c si?, czy uda si? jej wyj?? z kryzysu w 2017 roku.

Polecamy nagranie audycji.

13 stycznia 2017 roku, na antenie Radiowej Jedynki, Anna Biernacka-Rygiel ponownie komentowa?a greckie zad?u?enie i rz?dowe pomys?y na rozwi?zanie sytuacji.

Polecamy nagranie audycji.