Dr Karolina Libront na konferencji w Budapeszcie o niemieckiej polityce wobec Rosji po aneksji Krymu

887

K.LibrontDr Karolina Libront, ekspert CIM ds. Niemiec i bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego, wzi??a udzia? w konferencji Security and sovereignty in the 21st century w Budapeszcie w dniach 4-6 listopada na zaproszenie w?gierskiego Institute for Cultural Relations Policy. Dr Libront wyg?osi?a wyk?ad pt. German policy towards Russia after the annexation of Crimea. Wyk?ad by? cz??ci? panelu Security challenges in the Balkans and Eastern Europe.

Wi?cej o wydarzeniu na stronie Instytutu.