Szkolenie: Etyczne instrumenty finansowe w praktyce

612

Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych oraz Islamic Research and Training Institute zapraszaj? na szkolenie „Etyczne instrumenty finansowe w praktyce. Finanse muzu?ma?skie w dzia?alno?ci europejskich podmiotów komercyjnych” Szkolenie odb?dzie si? w dniach 19-20 listopada 2016 r.

Patroni wydarzania: Krajowa Izba Gospodarcza; Konferencja Przedsi?biorstw Finansowych i Magiel.

Rejestracja: katarzyna.czupa@centruminicjatyw.org

Wi?cej informacji na stronie wydarzenia i na Facebooku.