Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w sektorze finansowym – finanse muzułmańskie w Europie

1750

Wraz z CASE – Centrum Analiz Spo?eczno-Ekonomicznych,  zapraszamy na Seminarium

„Innowacyjne rozwi?zania w sektorze finansowym – finanse muzu?ma?skie w Europie”,

które odb?dzie si? 9 lutego 2016 roku w Warszawie. Seminarium adresowane jest do przedstawicieli sektora finansowego, decydentów oraz naukowców. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat finansów muzu?ma?skich w Polsce, w tym szczególnie promowanie informacji na temat modeli stosowanych w Luxemburgu i w Wielkiej Brytanii, debata na temat muzu?ma?skich instrumentów finansowych, promowanie praktycznych informacji na temat charakterystyki i funkcjonowania instrumentów zgodnych z prawem szariatu oraz poszerzenie gamy oferowanych produktów finansowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim (program edukacji ekonomicznej) oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Inicjatywa jest obj?ta patronatem Ministerstwa Finansów, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Warsaw Voice.

Wi?cej informacji na stronie projektu i na Facebooku.

finanse2

 

 

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.