Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych

2145

Pod patronatem CIM ukazała się ostatnio publikacja Łukasza Smalca, zatytułowana ” Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych. U źródeł”. W swojej monografii Ekspert CIM ds. Bezpieczeństwa i Stanów Zjednoczonych analizuje uwarunkowania rozwoju kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych, które miały decydujący wpływa na jej kształt. Publikacja stanowi jedno z pierwszych kompleksowych opracowań tego zagadnienia na polskim rynku wydawniczym. Zachęcamy do lektury!

Ze wstępu:

(…)Tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce 11 września 2001 r. – zamachy terrorystyczne na World Trade Center (WTC) i Pentagon a nade wszystko rozpoczęta pod ich wpływem a raczej pod pretekstem globalna wojna z terrorem sprawiły, że utrzymująca się, choć słabnąca jego dominacja realizmu strukturalnego została w sposób poważny zachwiana. Rozczarowani nim badacze odnowili swoje zainteresowanie alternatywnymi wobec niego podejściami teoretycznymi w nauce o stosunkach międzynarodowych, które pozwoliłyby na wyjaśnienie postawy Stanów Zjednoczonych wobec współczesnych wyzwań w sferze bezpieczeństwa. Kluczowe stało się wyjaśnienie przyczyn decyzji o rozpoczęciu globalnej wojny z terrorem a przede wszystkim wojny z Irakiem, którą starano się przedstawić jako jej ważną część. Zwrócili oni większą uwagę na wymiar wewnętrzny, który wywiera równie istotny wpływ jak presja ze strony systemu międzynarodowego na decyzje podejmowane przez USA w polityce zagranicznej oraz strategii bezpieczeństwa.


Konsekwencją tej zmiany było zwrócenie większej uwagi na kulturę, która jawi się jako czynnik integrujący społeczeństwo. Tworzy unikalny system wartości, preferencji, dostarcza katalog akceptowanych zachowań. Stanowiąc samoidentyfikację danej zbiorowości, jednocześnie tworzy ona barierę, która oddziela ją od pozostałych podmiotów. Uwzględniając dodatkowo fakt, że wojna od zawsze stanowiła fenomen kulturowy pominięcie tego aspektu sprawia, że analiza konfliktów zbrojnych staje się niepełna o ile w ogóle zasadna(…)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydawnictwa WDiNP.