Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych

2325

Pod patronatem CIM ukazała się ostatnio publikacja Łukasza Smalca, zatytułowana ” Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych. U źródeł”. W swojej monografii Ekspert CIM ds. Bezpieczeństwa i Stanów Zjednoczonych analizuje uwarunkowania rozwoju kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych, które miały decydujący wpływa na jej kształt. Publikacja stanowi jedno z pierwszych kompleksowych opracowań tego zagadnienia na polskim rynku wydawniczym. Zachęcamy do lektury!

Ze wstępu:

(…)Tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce 11 września 2001 r. – zamachy terrorystyczne na World Trade Center (WTC) i Pentagon a nade wszystko rozpoczęta pod ich wpływem a raczej pod pretekstem globalna wojna z terrorem sprawiły, że utrzymująca się, choć słabnąca jego dominacja realizmu strukturalnego została w sposób poważny zachwiana. Rozczarowani nim badacze odnowili swoje zainteresowanie alternatywnymi wobec niego podejściami teoretycznymi w nauce o stosunkach międzynarodowych, które pozwoliłyby na wyjaśnienie postawy Stanów Zjednoczonych wobec współczesnych wyzwań w sferze bezpieczeństwa. Kluczowe stało się wyjaśnienie przyczyn decyzji o rozpoczęciu globalnej wojny z terrorem a przede wszystkim wojny z Irakiem, którą starano się przedstawić jako jej ważną część. Zwrócili oni większą uwagę na wymiar wewnętrzny, który wywiera równie istotny wpływ jak presja ze strony systemu międzynarodowego na decyzje podejmowane przez USA w polityce zagranicznej oraz strategii bezpieczeństwa.


Konsekwencją tej zmiany było zwrócenie większej uwagi na kulturę, która jawi się jako czynnik integrujący społeczeństwo. Tworzy unikalny system wartości, preferencji, dostarcza katalog akceptowanych zachowań. Stanowiąc samoidentyfikację danej zbiorowości, jednocześnie tworzy ona barierę, która oddziela ją od pozostałych podmiotów. Uwzględniając dodatkowo fakt, że wojna od zawsze stanowiła fenomen kulturowy pominięcie tego aspektu sprawia, że analiza konfliktów zbrojnych staje się niepełna o ile w ogóle zasadna(…)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydawnictwa WDiNP.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.